Jaarverslagen

Doelstelling

Door middel van kunst in de openbare ruimte andere perspectieven op bestaande situaties werpen. 

Bezoekers en betrokkenen in contact brengen met mogelijke toekomstbeelden, en hen aanzetten tot nadenken en actie.

Door middel van kunst bottom-up transformatie en innovatie aanmoedigen.

Zichtbaar maken wat er achter dichte gevels gemaakt wordt.

Mogelijkheden, perspectieven en potentie naar boven brengen.

Kunstenaars stimuleren om goed werk te maken

Instituut voor toegepaste integrale waanzin

Parallelweg 7

Beverwijk

info@itiw.nl